• Imprimeix

Funcions, malalties i prevenció

Els pulmons són un dels òrgans vitals del nostre cos. Us expliquem quines són les funcions que realitzen, les malalties que li afecten o les mesures de prevenció d'aquestes malalties.

Què són, com són i quines funcions realitzen els pulmons?

Aquesta infografia ha estat elaborada per l'OCATT amb el suport del Dr. Antoni Roman, pneumòleg i cap clínic de pneumologia i de trasplantament pulmonar de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Quan el tractament mèdic i l'oxigen són insuficients per mantenir un correcte funcionament del pulmó, el trasplantament representa l'única alternativa possible.

Funcions del pulmó

El pulmó efectua l'intercanvi d'oxigen i d'anhídrid carbònic a la sang, de manera que aquesta capta l'oxigen de l'aire inspirat (que les cèl·lules necessiten per viure) i elimina l'anhídrid carbònic amb l'aire expulsat. Elimina, a través de diferents mecanismes, una gran quantitat de gèrmens i artefactes que penetren diàriament fins a l'interior del pulmó.

Si la concentració de gèrmens en el cos és important i el pulmó no és capaç d'eliminar-los, es poden produir infeccions. Quan el pulmó es troba malmès, a causa del tabac, per exemple, la probabilitat d'infeccions és més elevada.

Malalties que produeixen una insuficiència respiratòria crònica

La malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'emfisema (presència anormal d'aire dins l'estructura pulmonar) i la bronquitis crònica (inflamació dels bronquis de llarga durada, relacionada directament amb el consum important i continuat de tabac) poden causar una insuficiència respiratòria crònica.

Altres malalties que poden constituir una indicació per al trasplantament són: la fibrosi pulmonar, les bronquièctasis (dilatació exagerada dels bronquis), la fibrosi quística (trastorn genètic), les alteracions vasculars que donen lloc a hipertensió a les artèries pulmonars, les malalties cardíaques congènites que produeixen hipertensió pulmonar i les malalties d'origen ambiental o laboral (la silicosi dels miners, per exemple).

Tots aquests quadres evolucionen cap a una insuficiència respiratòria irreversible, els símptomes de la qual apareixen de forma progressiva fins que, en fases més avançades, limiten la vida de la persona malalta, que sol necessitar tractament amb oxigen de manera contínua per poder respirar.

Mesures de prevenció

Tot i que la insuficiència respiratòria irreversible es pot tractar amb un trasplantament, el millor és que no s'arribi a aquesta situació.

Hi ha una sèrie de mesures de prevenció que poden contribuir a evitar, o si més no retardar, l'aparició de la malaltia:

  • Evitar el consum de tabac. Actualment se sap que el tabac és la causa més important de malaltia pulmonar progressiva que arriba a la insuficiència respiratòria crònica. A més a més, no s'ha d'oblidar que el tabac predisposa a l'arteriosclerosi (obstrucció de les artèries) i és la principal causa de càncer de pulmó.
  • Evitar, si és possible, l'exposició laboral a substàncies nocives com la sílice o l'asbest.
  • Evitar el consum de drogues i situacions de risc que poden afectar el pulmó i afavorir-ne les infeccions (sida, tuberculosi, etc.).
  • No consumir fàrmacs sense prescripció mèdica, especialment en el cas d'anorexígens i/o anabolitzants.
Data d'actualització:  14.02.2011