• Imprimeix

500 trasplantaments del moll d’os pediàtrics ralitzats a l'Hospital de Sant Pau

La Unitat d'Hematologia, Oncologia i de Trasplantament de Progenitors Hemopoètics del Servei de Pediatria de l'Hospital de Sant Pau, celebra aquest mes de febrer la recuperació hematològica d'un pacient pediàtric que ha estat el trasplantament número 500 dels realitzats en aquesta Unitat.

15/02/2017 16:02
Un tècnic de laboratori processant medul·la òssia

Un tècnic de laboratori processant medul·la òssia

L'Hospital Sant Pau l’any passat va celebrar els seus 40 anys d'experiència en el trasplantament hemopoètic. Avui en dia la gran majoria d’aquest tipus de trasplantaments són de gran complexitat, donat que la gran part dels donants no estan emparentats.Tot i així, els resultats d’aquesta unitat pediàtrica es troben al nivell dels centres més prestigiosos del món, sent actualment la segona en nombre de transplantaments a Catalunya i la tercera en tot l’Estat.

L’equip de la Unitat,  treballa en col·laboració amb d’altres unitats i professionals del Servei de Pediatria,  així com diferents especialistes i serveis de l’hospital, en el marc del Programa de TPH de l’Hospital de Sant Pau.

El trasplantat numero 500 és un infant amb una malaltia neoplàsica hematològica en segona remissió. En aquest cas, el trasplantament és l'únic tractament que li pot oferir possibilitats de curació.