Documentació per professionals del trasplantament de teixits

Aquí podreu trobar, per tipus de teixit, la següent documentació:

 

- Documentació d'autorització de teixit

- Formularis o fitxes de sol·licitud de teixits

- Formularis o fitxes de reinformació de l'ús de teixit

- Consentiments informats

- Fitxes de notificació d'activitat

 

 

Documentació destinada a facilitar als professionals les gestions necessàries per disposar de teixit i trasplantar-lo amb els criteris de qualitat i seguretat que estableix la legislació.

Continguts relacionats

  • L'Organització Catalana de Trasplantaments, l'OCATT
    L'OCATT és l'organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l'extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l'intercanvi d'òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya.
  • El trasplantament de teixits
    Aquests trasplantaments estan indicats en una àmplia diversitat de malalties o disfuncions que si bé en alguns casos no comprometen la vida del pacient, en redueixen de forma significativa la seva qualitat.