L'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) s'encarrega de la recollida, el processament i l'explotació de les dades relacionades amb el procés de donació i trasplantament. També es recullen i exploten les dades de seguiment dels pacients que han rebut un trasplantament i de les persones que han donat en vida un ronyó o part del seu fetge.

A contiuació podeu concultar els registres de l'OCATT