• Imprimeix

Trasplantament de...

Actualment es realitzen trasplantaments de sis òrgans vitals: ronyó, pàncrees, fetge, cor, pulmó i intestí. Consulteu, per a cada un d'ells, les funcions que realitzen, la gestió de la llista d'espera i el procediment del trasplantament.