• Imprimeix

El trasplantament de teixits

Existeixen diversos trasplantaments que es poden realitzar amb teixits procedents d'un donant cadàver o d'un donant viu. Aquests trasplantaments estan indicats en una àmplia diversitat de malalties o disfuncions que si bé en alguns casos no comprometen la vida del pacient, redueixen de forma significativa la seva qualitat.

A diferència dels òrgans, no existeix una llista d’espera per rebre un trasplantament de teixits. El temps d’espera és el temps que es triga a detectar el teixit idoni per a cada receptor. Quan el metge o metgessa que tracta la persona pacient necessita un teixit, el demana als bancs i aquests procedeixen a la seva recerca. Si no es troba, s’espera que arribi al banc el teixit requerit. En el cas de la sang de cordó umbilical, la sang perifèrica i la medul·la òssia, la unitat es cerca a través del REDMO i d'altres bancs internacionals.

Teixit ocular

Indicat per a problemes de visió causats pel deteriorament de la part anterior del globus ocular.

Teixit vascular

Indicat per restaurar i millorar dèficits circulatoris en determinades parts del cos.

Teixit valvular

Indicat per substituir les vàlvules no funcionants.

Teixit musculoesquelètic

Atesa les múltiples indicacions, és el trasplantament de teixits més freqüent.

Pell

Indicat en pacients que han sofert cremades importants i en determinats tipus d'úlceres.

Membrana amniòtica

Indicat per reconstruir i tractar lesions de la superfície ocular.

Cèl·lules progenitores de l'hemopoesi

Indicat per a malalties congènites i adquirides que afecten la medul·la òssia.

Teixits i cèl·lules per a teràpies avançades

Part de l'anomenada medicina regenerativa, basada en el tractament d?algunes malalties causades per la pèrdua de la funció cel·lular.

Trasplantaments autòlegs

Trasplantaments de semen, teixit ovàric, paratiroides i calotes cranials procedents del propi pacient.

Illots pancreàtics

Una alternativa al trasplantament pancreàtic.

Trasplantament de teixit compost

Trasplantament de cara, braços i cames.

Donació altruista de sang de cordó umbilical i donació de medul·la òssia