Publicat l'article sobre l'experiència catalana del programa de trasplantament hepàtic split